Korteriühistute haldus logo

Mis on arvel üldvesi?
Üldvesi on korterielanike poolt antud veenäitude summa ning maja üldveemõõtja näidu vahe. Veemüüjale tasutakse ühistu poolt maja üldveemõõtja näidu alusel.
Üldvesi võib tekkida väga mitmest asjaolust:

1)Elanikud annavad näidu täisarvudes, ümardades näitu vähemuse poole. Lahendus – näidu võib anda ka kolm kohta peale koma täpsusega.
2)Elanikud võtavad näidu varem kui majanäit võetakse. Lahendus – veenäidud võtta elanikel käesoleva kuu viimasel päeval
3)Tilkuvad torud­/kraanid­/WC-potid. Korteri veemõõtja ei reageeri tilkumisele. Mitmele tilkuvale korteriveemõõtjale reageerib aga majaüldveemõõtja. Lahendus – ­kandke hoolt, et teie valduses olevad kraanid ja tualetipotid ei tilguks.
4)Pahatahtlikud inimesed. Lahendus – juhatusel on õigus teostada korteriomanike juurde üllatusvisiite veemõõtjate kontrolliks, kui üldkoosolek on sellise otsuse vastu võtnud.
5)Taatlemata veemõõtjad. Lahendus – korteriomanikel on kohustus korteritesse paigaldatud veemõõtjaid taadelda iga viie aasta järel ning esitada vastavad dokumendid ühistu juhatusele.

Mis on arvel soojusenergia?
Soojusenergia on maja poolt tarbitud, soojamõõtjat läbinud ja mõõdetud energia (kütteks ja sooja vee tootmiseks). Soojaveetorustikust eraldub osa soojusest ka tsirkulatsiooni tõttu majja. See energiakogus on erinevates majades erinev ja sõltub majasisesest torustikust, tsirkulatsioonist ja suurel määral torustiku isolatsiooni kvaliteedist.

Millised seadused reguleerivad Korteriühistut?
Korteriühistut reguleerivad Korteriühistuseadus ning Mittetulundusühingute seadus. Vastuolu korral kehtib Korteriühistuseadus. Igal ühistul on üldkoosolekupoolt vastu võetud ka oma põhikiri ning mõnel juhul ka KÜ Kodukord.

Mida teha kui kodus on külm?
Esmalt tuleb mõõta korteri eluruumide temperatuur, mis ei tohiks langeda alla 18 kraadi. Seejärel esitada korteriühistu juhatusele kirjalik avaldus leida võimalus korteri temperatuuri tõstmiseks. Kui korteriühistu juhatus probleemiga ei tegele, siis järgmisena on võimalus esitada korteriühistu juhatusele avaldus korteri juurdekütmisele kulunud energia hüvitamis kohta või küttearvete vähendamist. Kui koreriühistu juhatus siiski jätkuvalt ignoreerib korteriomaniku probleemi, on korteriomanikul õigus pöörduda kohtu poole.