Korteriühistute haldus logo

OÜ Haldan on asutatud 16.märtsil 2015. aastal. Meie tegevusalaks on korteriühistutele kvaliteetse haldus­ ja hooldusteenuse pakkumine Tallinnas ja Harjumaal. Korteriühistu juhtimise töökogemust on meie töötajatel juba rohkem kui 15 aastat.

Korteriühistusse haldusteenuse sisseostmist tuleks kaaluda, kui korteriühistu juhatusel ei ole oma põhitöö kõrvalt aega või piisavalt teadmisi, et kvaliteetselt kortriühistut majandada ning igapäevaselt tekkivate probleemidega tegeleda. Meie eesmärgiks on aidata elanikel püstitada kinnisvara korrashoiuga seotud eesmärke ning nende täitmist korraldada nii, et tagada elamu füüsiliste, juriidiliste ja majanduslike väärtuste säilitamine ning leida lahendus parema ja turvalisema elukeskkonna saavutamiseks. Oleme haldusteenuse korraldamisel paindlikud ja leiame lahendused personaalsetest soovidest lähtudes.

Küsige julgelt hinnapakkumist siit!

Haldusteenusega korraldame elamule kõik igapäevased vajalikud tegevused:

 • Haldusteenuse esimese tegevusena kaardistame hallatava hoone põhitarindite (katuseräästad, akad, uksed jms), siseruumide tarindite (käsipuud, postkastid, uksed jne) ning tehnosüsteemide (kütte­, veevarustuse ning kanalisatsioonisüsteemi) olukorra. Koostöös juhatusega esitame saadud tulemused juba lahendusettepanekutega olukorra parenduseks üldkoosolekule.
 • Valmistame ette ja viime läbi KÜ juhatuse­ ja üldkoosolekud,
 • Teeme koostööd KÜ juhatusega ning lahendame korteriomanikel tekkivaid igapäevaseid probleeme
 • Aitame koostada elamu majanduskava ja jälgime igapäevaselt selle täimist,
 • Elanike soovil korraldame elamule energia­ ja termoauditi läbiviimist ning energiamärgise taotlemist,
 • Üldkoosoleku otsusel korraldame elamu renoveerimiseks ehitaja leidmisel hankeid, organiseerime soovitud ehitustööde teostamist (leping, omanikujärelvalve jms),
 • Tegeleme KÜ nimel võlgade sissenõudmisega ning vajadusel esindame volituse alusel ka korteriühistut kohtumenetluses,
 • Avariiliste olukordade tekkimisel korraldame olukorra lokaliseerimise ning hilisemad remontööd koostööpartnerite abiga
 • Kogume ning säilitame kogu korteriühistu dokumentatsiooni,
 • Igapäevaselt kogume kokku elanike veenäidud ning edastame ühistu raamatupidajale
 • Halduslepinguta korteriühistutele pakume ka nõustamisteenust KÜ seadusandluse küsimustes.

Lisaks saab OÜ Haldan kaudu tellida ka santehnilisi­ ja elektritöid ning raamatupidamise teenust.

Hetkel on Haldan OÜ halduses 11 kortermaja (Kehras).

Haldan OÜ koostööpartnerid:

 • OÜ Katkera
 • OÜ Keila Haldus
 • OÜ Ehitusservis
 • OÜ Energosystems
 • OÜ Bravoberg
 • OÜ Käit
 • OÜ BFL Security